Cách kết hợp và xếp bài lớn bé trong Tiến lên miền Nam đổi thưởng

Một số quy định khi chơi bài tiến lên miền nam đổi thưởng được chia sẻ dưới đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ được luật chơi khi chơi bài tiến lên miền nam. Cách kết hợp nhóm bài...

Một số quy định khi chơi bài tiến lên miền nam đổi thưởng được chia sẻ dưới đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ được luật chơi khi chơi bài tiến lên miền nam.

Cách kết hợp nhóm bài trong tiến lên miền nam đổi thưởng

Kết hợp thành 1 nhóm bài trong tiến lên miền nam đổi thưởng

 • Là một bộ các lá bài kết hợp được với nhau khi đánh tiến lên miền nam đổi thưởng
 • Rác: Là 1 lá bài riêng lẻ
 • Đôi: Là 2 quân bài cùng số. Ví dụ: 7♣7♦ (đôi 7)
 • Ba/Xám: Là 3 quân bài cùng số. Ví dụ: 5♥5♦5♣ ( đọc ba thằng 5)
 • Sảnh/Bộ dây: Là bộ quân bài có số liên tiếp nhau và ít nhất từ 3 quân bài trở lên.
Chú ý: Heo (2 ) không được nằm trong Sảnh (Không có sảnh KA2, A23, 234)
 • Tứ quý: Là 4 quân bài cùng số.
 • Đôi thông: Là 3 hoặc 4 đôi có số liên tiếp nhau.​

Các kết hợp đặc biệt:

 • Là kết hợp được dùng trong tới Trắng
 • 6 Đôi: Là 6 đôi không cần liên tiếp
 • Sảnh rồng: Là sảnh có số từ 3 đến A

Độ mạnh yếu trong tiến lên miền Nam đổi thưởng

Độ mạnh của các lá bài riêng lẻ:

 • Giá trị (độ mạnh) của các quân bài phụ thuộc trước tiên vào số, nếu 2 quân bài cùng số thì sẽ so sánh theo chất. Xếp hạng “độ mạnh” theo số và chất như sau:
 • Số: 2 > A > K > Q > J > 10> 9> 8> 7> 6> 5> 4> 3
 • Chất: ♥ > ♦ > ♣ > ♠.​
Vì vậy:
 • 2♥ là lá bài lớn nhất trong trò chơi
 • 3♠ là lá bài nhỏ nhất trong trò chơi
 • 10♠ lớn hơn 9♥

Độ mạnh của các nhóm bài kết hợp (không phải Rác), và Heo (“Rác” đặc biệt)

Khi cùng loại kết hợp (VD cùng là đôi, cùng là bộ ba, cùng là sảnh có thêm điều kiện cùng số lá): Ta so sánh 2 quân mạnh nhất trong mỗi bộ. Bộ nào có quân cao nhất mạnh hơn sẽ bắt được bộ kia. Độ mạnh của quân cao nhất được tính như trong phần về độ mạnh của các lá bài. VD 4♠5♠6♥ > 4♥5♥6♠ Khi không cùng loại kết hợp:​
 • 4 Đôi thông > Tứ quý > Ba đôi thông > Heo. Ngoại lệ: 4 đôi thông không chặt được Tứ quý Heo.
 • 4 Đôi thông >Tứ quý > Đôi Heo. Ba đôi thông không bắt được Đôi Heo.

Chia bài

 • Một bộ bài 52 lá được chia đều làm 4 mô, mỗi mô có 13 lá. mỗi người chơi sẽ lấy một mô tương ứng. Nếu chơi 2 hoặc 3 người, các mô còn dư để riêng ra úp xuống không ai được xem và không dùng đến.
 • Cách chia: Thông thường, bài được chia theo ngược chiều kim đồng hồ, người chia bài nhận lá bài đầu tiên.

Người đánh trước

 • Tại các ván khởi đầu: Ai có lá bài nhỏ nhất của cả làng thì được đánh trước và bài đánh ra phải có lá này. Trong bài 3♠ là lá nhỏ nhất, nếu không ai có 3♠ thì xét những lá khác.
(Ván khởi đầu: Là ván bắt đầu cuộc chơi, hoặc là ván bắt đầu lại khi có người Tới trắng, hoặc là ván mà người thắng ván trước đã bỏ cuộc).
 • Ván không khởi đầu: Người thắng ván trước được đi trước.
Bạn hãy áp dụng những bài học cơ bản trên để chơi bài Tiến Lên Miền Nam với các đối thủ. Gamedoithuong.club tin tưởng rằng bạn sẽ luôn dành chiến thắng! Xem ngay: Kinh nghiệm chơi bài xóc đĩa đổi thưởng luôn chiến thắng
Tin liên quan